TIN TỨC

Trang chủ Tin tức - Giftcode Code Blox Fruit - Code Blox Fruits Mới Nhất (Update liên tục)

Code Blox Fruit - Code Blox Fruits Mới Nhất (Update liên tục)

-
2024-01-17 15:56:01

Code Blox Fruits cung cấp các phần thưởng và quyền lợi cho acc của bạn hoặc đặt lại các chỉ số cho nhân vật của bạn. Hãy tận dụng Code Blox Fruit để gia tăng lợi thế và nhân đôi EXP khi chơi. Nếu bạn chưa từng đổi code thì cũng sẽ có hướng dẫn đổi code Blox Fruit dưới đây dành cho bạn. Danh sách code ở dưới đây sẽ được ShopRoblox Giá Gốc chuẩn bị cho các bạn, chúng được cập nhật một cách chính xác và chi tiết nhất

Người dùng cũng tìm kiếm: cốt roblox blox fruitcốt roblox

Bạn cũng có thể nhận Acc Blox Fruit Free tại đây

Code Blox Fruits update tháng 01 năm 2024

 

Code Phần thưởng Thời hạn
fudd10 1$  
fudd10_V2 2$  
BigNews Tin tức biển 2 biển 3  
Sub2UncleKizaru Reset  
SUB2GAMERROBOT_RESET1 Reset  
     
     
     
     
     

 

 

Code Blox Fruit x2 mới nhất, code Blox Fruit update

Trong danh sách code Blox Fruit ở dưới đây sẽ có những code đã hết hạn, bạn hãy sử dụng các code game còn trong thời gian sử dụng để đổi thưởng.

Code blox fruit Phần thưởng code blox fruits Thời gian sử dụng
NEWTROLL Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
SECRET_ADMIN Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
KITT_RESET Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
ADMIN_TROLL Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
CHANDLER Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
SUB2CAPTAINMAUI Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
kittgaming Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Sub2Fer999 Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Enyu_is_Pro Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Magicbus Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
JCWK Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Starcodeheo Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Bluxxy Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
fudd10_v2 Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
SUB2GAMERROBOT_EXP1 Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
SUB2GAMERROBOT_RESET1 Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Sub2NoobMaster123 Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Sub2UncleKizaru Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Sub2Daigrock Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Axiore Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
TantaiGaming Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
StrawHatMaine Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Sub2OfficialNoobie Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Fudd10 Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
Bignews Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng
TheGreatAce Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm thời gian nhân đôi kinh nghiệm, một số lượng beli, thời gian x2 may mắn, reset các chỉ số... Còn trong thời gian sử dụng

 

 

Code x2 kinh nghiệm Blox Fruit

Code Phần thưởng khi đổi code Thời gian sử dụng
15B_BESTBROTHERS Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Starcodeheo Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Bluxxy Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Axiore Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
TY_FOR_WATCHING Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
NOOB_REFUND Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Sub2CaptainMaui Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
GAMER_ROBOT_1M Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
GAMERROBOT_YT Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
ADMINGIVEAWAY Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Sub2NoobMaster123 Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
SUB2GAMERROBOT_EXP1 Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Magicbus Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Enyu_is_Pro Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Sub2Fer999 Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
kittgaming Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
EXP_5B Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Sub2Daigrock Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
JCWK Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Bluxxy Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
Axiore Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
THEGREATACE Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
TantaiGaming Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
STRAWHATMAINE Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
3BVISITS Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng
UPD16 Nhập code này để nhận phần thưởng là một khoảng thời gian x2 thời gian kinh nghiệm Còn trong thời gian sử dụng

 

 

Code Blox Fruit cũ, code Blox Fruit reset chỉ số

 • 2BILLION - 20 phút 2x điểm kinh nghiệm
 • THIRDSEA - Reset Stats
 • UPD15 - 20 phút 2x điểm kinh nghiệm
 • BIGNEWS - in-game title
 • SUB2GAMERROBOT_RESET1 - Reset Stats
 • SUB2GAMERROBOT_EXP1 - 30 phút 2x điểm kinh nghiệm
 • StrawHatMaine – 20 phút 2x điểm kinh nghiệm (mới)
 • UPD14 – XP
 • Sub2UncleKizaru – đặt lại các chỉ số
 • Axiore – 20 phút 2x điểm kinh nghiệm
 • TantaiGaming – 15 phút 2x điểm kinh nghiệm
 • StrawHatMaine – 15 phút 2x điểm kinh nghiệm
 • Sub2OfficialNoobie – 20 phút 2x điểm kinh nghiệm
 • Fudd10 – 1$
 • Bignews – in-game title

 

Bạn sẽ nhận được những gì khi đổi code Blox Fruit?

Code Blox Fruit thường mang lại cho người chơi nhiều phần thưởng đa dạng như việc nhân đôi thời gian tích lũy kinh nghiệm, đặt lại chỉ số, thu được một lượng lớn beli, nhận được trái ác quỷ hoặc các vật phẩm khác để sử dụng.

Nói cụ thể hơn, việc sử dụng mã x2 kinh nghiệm sẽ giúp người chơi thu được nhiều kinh nghiệm hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ, trong một giờ, nếu bạn nhập mã để kích hoạt chế độ x2 kinh nghiệm, bạn sẽ nhận được gấp đôi lượng kinh nghiệm so với việc không sử dụng mã.

 

Với số tiền bạn nhận được từ giftcode Blox Fruit, bạn có thêm lựa chọn để sử dụng nhiều dịch vụ hơn trong game. Bạn có thể sử dụng số tiền để mua các vật phẩm hoặc trái ác quỷ, giúp bạn sở hữu sức mạnh đặc biệt của chúng.

Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội nhận thêm các phần thưởng, bao gồm cả Trái Ác Quỷ, mặc dù đây là những phần thưởng hiếm khi xuất hiện trong giftcode do nhà phát hành game chỉ cấp cho người chơi đặc quyền.

Trang phục và vũ khí cũng là những phần thưởng mà người chơi có thể nhận được trong game. Mặc dù chúng có sẵn ít như trái ác quỷ, nhưng chắc chắn là những phần thưởng hấp dẫn mà người chơi có thể đổi lấy bằng cách nhập code.

 

Cách nhập mã Code Blox Fruit

Đơn giản, bạn chỉ cần chọn biểu tượng chú chim ở dưới hình, nhập mã vào khung chứa nội dung code, và nhấn "Try" để nhận phần thưởng tương ứng từ mã.

Nếu bạn nhập một trong những mã trên mà không thành công, có thể nó đã hết hạn hoặc thuộc loại có giới hạn sử dụng. Nhà phát hành game có thể đã áp đặt giới hạn cho mã đó. Nếu bạn nhập mã mà không thấy xuất hiện phần thưởng, hãy chia sẻ ý kiến của bạn về mã đó dưới đây.

Hãy lưu ý rằng các mã code Blox Fruit chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể. Vì vậy, hãy nhập mã Blox Fruit trong thời gian có giới hạn để đổi lấy phần thưởng một cách hiệu quả.

Hãy đảm bảo bạn kiểm tra thường xuyên để cập nhật với những mã mới nhất trong bài viết này và tránh bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn phát hiện mã nào đã hết hạn, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới đây để chúng tôi có thể cập nhật kịp thời.

 

Hướng dẫn cách kiếm GiftCode Blox Fruits

Chẳng cần đi đâu xa. Shop Roblox VN Giá Gốc cung cấp đầy đủ cho bạn các giftcode. Bạn chỉ cần chịu khó vào web mỗi ngày để nhận

 

Tại sao không đổi được code bloxfruits

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến khiến mã Blox Fruits có thể không hoạt động:

 1. Code hết hạn: Mã có thể đã đặt ngày hết hạn khi được đưa vào bảng mã. Nếu bạn nhập mã và không nhận được phần thưởng, có thể mã đã hết hạn. 

 2. Sai ký tự: Nếu bạn không thể sao chép mã từ bảng mã, hãy đảm bảo bạn nhập chính xác từng ký tự của mã. Điều này bao gồm cả ký tự hoa, ký tự thường, số, và đôi khi ký tự đặc biệt nếu có.

 3. Code đã đổi trước đó: Mỗi tài khoản chỉ có thể đổi một lần với mỗi mã. Nếu bạn đã nhập một mã trước đó và muốn nhập lại, bạn sẽ nhận thông báo rằng bạn đã sử dụng mã này trước đó.

 4. Sự cố của server: Đôi khi, sự cố từ phía máy chủ có thể ngăn chặn người chơi đổi mã, mặc dù mã vẫn còn trong thời gian hợp lệ. Nếu bạn gặp sự cố này, hãy thử nhập mã sau một khoảng thời gian khi máy chủ đã ổn định.

Cách để luôn đổi được mã:

 • Xác minh thời gian sử dụng của mã: Kiểm tra thời gian có hiệu lực của mã. Nếu mã còn trong thời gian đổi, bạn có thể nhận được phần thưởng.

 • Kiểm tra lỗi chính tả: Ghi chính xác từng ký tự khi nhập mã. Hãy nhớ rằng mỗi mã chỉ có thể đổi một lần.

Các mã Blox Fruit thường được phát hành để kỷ niệm sự kiện đặc biệt hoặc khuyến khích người chơi tham gia làm nhiệm vụ để nhận thưởng trong game. Bạn có thể tìm mã Blox Fruit trên các kênh truyền thông xã hội của Blox Fruit, trong cộng đồng người chơi Blox Fruit, hoặc trên các trang web tổng hợp code Roblox như ShopRobloxVN Giá Gốc