Trái Ác Quỷ Blox Fruits

Không được đăng nhập vào tài khoản trong khi shop đang xử lý đơn hàng của bạn. Nếu cố tình vào acc sẽ có tỷ lệ bị lỗi mất item hoặc đơn cày bị hủy, trừ tiền

Kiểm tra kỹ thông tin, tắt xác minh 2 bước (2step) trước khi đặt đơn hàng

Đơn gần nhất

STT Đơn hàng Giá Trạng thái Hoàn tất đơn Ghi chú Thời gian

Bạn Chưa Có Cuộc Giao Dịch Nào

Nạp tiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM